Wywiad dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Link

Wywiad dla Peter Surray