Urządzenia MAHA na Politechnice Wrocławskiej
 

W dniach 11-16 lutego b.r. w Katedrze Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej odbywa się szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pierwszej w Polsce hamowni podwoziowej MSR 1050 z komorą klimatyczną. Szkolenie prowadzone przez pana Christiana Rahnera, szkoleniowca z Centrali MAHA Niemcy Haldenwang, obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i część testowo-badawczą (w zakresie integracji ze sprzętami takimi jak oscyloskopy, analizatory spalin itp.) i przeznaczone jest dla pracowników naukowych Uczelni i Techników Serwisu MAHA Polska. 
W programie szkolenia znajdują się między innymi takie zagadnienia, jak podstawy pomiarów mocy, użytkowanie oprogramowania w teorii i praktyce, pomiary z analizatorem spalin i miernikiem zużycia paliwa, OBD (Onboard-Diagnose), diagnostyka błędów, analiza wydruków. 
Zamontowana właśnie przez Serwis MAHA Polska hamownia podwoziowa przewidziana jest do badania emisji spalin pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz motocykli i podłuży jako nowoczesna aparatura naukowo-badawcza w laboratorium Uczelni.