Zmiany w konstrukcji serwisu MAHA Polska

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmiany w konstrukcji Spółki został utworzony oddzielny podmiot
gospodarczy MAHA Serwis Elmanowski Sp. z o.o. , który jest autoryzowanym
przedstawicielem serwisowym MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co.KG
posiadający wszelkie uprawnienia oraz narzędzia do wykonywania obsługi serwisowej
urządzeń MAHA zgodnie ze standardami Producenta.
Wszelkie inne podmioty niż MAHA Polska Sp. z o.o. i MAHA Serwis Elmanowski Sp. z o.o.
nie są przedstawicielami MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co.KG oraz nie
posiadają fabrycznej autoryzacji, tym samym nie mogą zapewnić w pełni profesjonalnej
obsługi serwisowej, posprzedażowej oraz gwarancyjnej urządzeń MAHA.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w siedzibie w Olsztynie przy
ul. Narcyzowej 5, nr telefonu 32/ 768 91 91.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Peter Surray