Szóste już spotkanie integracyjne Pracowników firmy MAHA Polska Sp. z o.o. upływało w szczególnie uroczystej atmosferze. W bieżącym roku firma nasza obchodzi bowiem 15. rocznicę swojego istnienia, fakt ten zbiega się z przeniesieniem firmy do nowej siedziby w Olsztynie k. Częstochowy.

Tradycyjne spotkanie w Pałacu w Nieznanicach, tym razem w dniach 29 i 30 lipca, uświetniła obecność Gości z centrali MAHA w Niemczech oraz z zaproszonych firm partnerskich. Ekipa firmy MAHA Polska Sp. z o.o. zebrała się ponownie w gościnnych progach Pałacu Nieznanice, na terenie zespołu parkowo-pałacowego w gminie Kłomnice koło Częstochowy. W części oficjalnej spotkania odbyło się krótkie podsumowanie minionego okresu, wypowiedzi dyrektora zarządzającego z centrali MAHA w Haldenwang, pani Birgit Kratzer, następnie prezesa MAHA Polska, pana Petera Surraya. Nie zabrakło urodzinowego tortu, toastu i gratulacji.

Dziękujemy wszystkim Pracownikom i Gościom za wspaniałą atmosferę spotkania, rozmowy oraz niezapomniane wrażenia.