MAHA Polska Sp. z o.o. w przetargu publicznym na dostawę urządzeń diagnostycznych dla jednej z wyższych szkół wojskowych została wybrana do realizacji zamówienia na dostawę nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej.
MAHA dostarczy między innymi wieloskładnikowy analizator spalin z oprogramowaniem do archiwizacji i wizualizacji wyników pomiarów  i urządzenia skorelowane.
Realizacja dostawy nastąpi jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku. Cieszymy się z nawiązanej współpracy i dziękujemy za okazane zaufanie.