Trwały sukces przedsiębiorstwa na rynku wiąże się z koniecznością sprostania licznym wymaganiom różnych instytucji. W centrum zainteresowań znajdują się jednak zawsze klienci i ich indywidualne wymagania dotyczące produktów i usług. Spełnianie potrzeb klientów definiuje jakość i pozwala z sukcesem plasować produkty i usługi na rynku.

Naszą działalność ukierunkowują potrzeby klientów, ale także liczne inne parametry, które należy spełnić, aby zapewnić długotrwały sukces naszego przedsiębiorstwa. Przestrzeganie wytycznych ustawowych jest jednym z nich. Wszystkie te kryteria łączy jedno - efektywne i skuteczne spełnienie jakichkolwiek wymagań możliwe jest tylko wtedy, jeśli zostaną one na czas rozpoznane, zaplanowane i zrealizowane. Wspiera nas w tym zintegrowany system zarządzania (IMS).

Zawarte w IMS systemy zarządzania ujęte zostały w normy, które dotyczą poszczególnych zakresów wymagań – na przykład jakości (ISO 9001) lub ochrony środowiska (ISO 14001). Normy te bazując na doświadczeniu wiodących koncernów i gremiów przedsiębiorców określają zasady skutecznego rozpoznania poszczególne wymagań, a następnie ich realizacji. Nie jest to jednak zestaw sztywnych zasad, ale raczej praktyczne rady służące skutecznemu procesowi planowania i realizacji. Ich zastosowanie maksymalizuje skuteczność i wpływa na efektywność oraz przejrzystość organizacyjną


Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Korzystając z tej strony, zgadzasz się.Ochrona danych