Od dnia 5 czerwca 2013 MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG jest członkiem DIN – Deutsches Institut für Normung e. V. (Niemiecki Instytut Normalizacyjny). Członkostwo w DIN zobowiązuje MAHA do przestrzegania odpowiednich norm współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku. 

Normy gwarantują bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska oraz stanowią wkład do niemieckiej gospodarki narodowej na poziomie 1% PKB rocznie. Dla przedsiębiorstw stosowanie norm i uczestnictwo w procesie normalizacji jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do wspierania innowacji, dostępu do rynku, a także gwarancją jakości i bezpieczeństwa w obliczu prawa. Dla przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku międzynarodowym normy są ważnym kryterium, ułatwiającym rozpoznanie potencjału ewentualnej współpracy z dostawcą itp. oraz gwarantującym klientom kompatybilność i jakość. Stosowanie ujednoliconych norm ułatwia handlowanie na rynku globalnym i jest instrumentem strategicznym pod względem konkurencyjności. Stosowanie norm otwiera produktom i usługom dostęp do światowego rynku i pozytywnie wpływa na wynik przedsiębiorstwa.

Zalety:

 • duża korzyść dla przedsiębiorstwa i gospodarki narodowej
 • wspieranie rozwoju światowego handlu
 • racjonalizacja
 • gwarancja jakości
 • ochrona społeczeństwa
 • bezpieczeństwo
 • przystępność i transparentność
 • pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy 
 • znaczący postęp w zakresie wiedzy i oszczędność czasu
 • obniżenie ryzyka badań  i kosztów związanych z projektami
 • redukcja kosztów transakcji (n.p. zakupy, przetargi)