Grupa MAHA powiększa skład Zarządu i powołuje nowych członków Rady Fundacji

Z dniem 1 października 2018 Grupa MAHA powiększa poczet członków Zarządu  wokół pana Stefana Fuchsa, o dwie osoby, panów Michaela Amanna i dr. Thomasa Aubla, zasiadających dotychczas w Radzie Fundacji.

Zgodnie z uchwałą przyjętą na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 9 sierpnia 2018, Zarząd grupy MAHA powiększył się o dwóch kolejnych członków. Dotychczas zasiadający w Radzie Doradczej i Radzie Fundacji, dr Thomas Aubel, został powołany do Zarządu operacyjnego. W nowej roli odpowiadać będzie za obszar handlowy dotyczący dystrybucji krajowej i międzynarodowej, spółki zależne oraz spółkę MAHA-Service-Gesellschaft Automo Tec. Dr Aubel ma ogromne doświadczenie i kontakty w branży, jego zaangażowanie jest niezwykle cenne dla Grupy MAHA.

Obowiązki w zakresie handlowym (finanse, controlling, HR, IT ), współpracę ze spółką zależną Gudat, kierowanie działem Software i usługami centralnymi przejmie pan Michael Amann (40 l.). Pan Amann z racji swojego doświadczenia zawodowego, jako doradca handlowy, kierownik działu controllingu, dyrektor administracyjny i desygnowany do zarządu w jednym z przedsiębiorstw w branży budowy maszyn w Allgäu, dysponuje cennym doświadczeniem. Pan Stefan Fuchs, dotychczasowy wyłączny dyrektor zarządzający Grupy MAHA, w trakcie wcześniejszej już długotrwałej współpracy z panem Amannem dowiedli, że potrafią skutecznie i owocnie rozwijać przedsiębiorstwo. Jak można przeczytać na niemieckiej stronie MAHA, powołany właśnie Zarząd w osobach trzech doświadczonych dyrektorów z sukcesem pokieruje Grupą MAHA.

W związku z przejściem dr. Aubla do Zarządu MAHA, miejsce w Radzie Fundacji zajmie prof. Bernhard Schick (55 l.). Prof. Schick jest inżynierem budowy maszyn i profesorem zajmującym się badaniami dynamiki i automatyki jazdy na uczelni technicznej Hochschule Kempten. W przeszłości zatrudniony był m.in. jako inżynier w TÜV Süd, IPG Automotive w Karlsruhe oraz w AVL LIST GmbH w austriackim Grazu.  Posiada ogromne doświadczenie i wiedzę w branży motoryzacyjnej, a dzięki swojej aktualnej działalności badawczej w tym zakresie będzie służył radą i doświadczeniem w kwestii strategicznego kierunku rozwoju firmy. Ponadto dzięki jego działaniom MAHA zamierza zintensyfikować współpracę z lokalną wyższą uczelnią techniczną, a także umocnić kontakt z wykwalifikowaną kadrą inżynierów opuszczających mury uczelni.