Tegoroczna edycja XIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów poświęcona tematyce badań technicznych odbyła się w Zakopanem w dniach 24-26 maja pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Temat przewodni Spotkania brzmiał: Nowe regulacje – co się zmienia.

MAHA Polska Sp. z o.o. była także w tym roku jednym z Partnerów Konferencji. W pierwszym jej dniu  przedstawiciele firmy w swoim wystąpieniu mówili krótko o technologii firmy MAHA w obliczu zmian dotyczących systemu badań technicznych pojazdów. W drugim zaś o jakości urządzeń diagnostycznych MAHA jako kryterium bezpieczeństwa na drogach.

MAHA Polska Sp. z o.o.  została nagrodzona symboliczną statuetką za wspieranie PISKP w organizacji XIII Konferencji SKP. Problematyka stacji kontroli pojazdów dotyczy nas w pracy na co dzień. Świadomi wagi zagadnienia, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tym chętniej angażujemy się we wspieranie tego typu inicjatyw - podkreśla Prezes firmy, Pan Peter Surray.