MAHA Polska Sp. z o.o. w przetargu publicznym o udzielenie zamówienia została wybrana do realizacji dostawy nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej do laboratorium pojazdów w jednej z wyższych uczelni technicznych w Polsce.

MAHA dostarczy między innymi hamownię podwoziową do badania emisji spalin pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz motocykli. Realizacja projektu nastąpi w IV kwartale b.r. Niezmiernie cieszy nas obecność wysokiej jakości wyposażenia MAHA na wyższych uczelniach. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.