Od stycznia 2015 roku praca działu serwisu w MAHA Polska zorganizowana będzie według podziału na regiony. Celem rejonizacji jest usprawnienie realizacji zleceń klientów, skuteczniejsze kontrolowanie prac w poszczególnych regionach oraz umiejętne dostosowanie grafiku serwisu do potrzeb Klientów i jeszcze lepsza współpraca z nimi.
 
Zapytania dotyczące serwisu należy kierować na adres serwis@maha.pl lub do Kierownika Serwisu, Pana Tomasza Wesołowskiego.