Udana współpraca firmy MAHA Polska Sp. z o.o. z firmą PLICHTA zaowocowała podpisaniem prestiżowej umowy.

Kontrakt dotyczy dostarczenia nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i warsztatowego do nowo powstających obiektów AUDI Centrum Gdynia, SEAT i SKODA w Gdańsku oraz na modernizację zaplecza serwisowego już istniejącego obiektu serwisowego SKODA Wejherowo. Planowane jest też podpisanie ramowej umowy serwisowej dla całej grupy PLICHTA. Dotyczyć ona będzie kompleksowej obsługi wszystkich urządzeń produkcji MAHA w nowo powstających obiektach AUDI, SEAT, SKODA oraz już istniejących obiektach VW w Gdańsku i Gdyni.

Ten znaczący kontrakt cieszy obie strony, świadczy o wzajemnym zaufaniu, potwierdza jakość  produktów MAHA oraz usług serwisowych oferowanych przez MAHA Polska Sp. z o.o.