22 kwietnia bieżącego roku przedstawiciele MAHA Polska Sp. z o.o. przebywali z gościnno-szkoleniową wizytą na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Uczelnia ta, dzięki dotacji z funduszy unijnych zakupiła sprzęt diagnostyczny MAHA, a mianowicie hamownię podwoziową LPS 3000 4x4, linię diagnostyczną Eurosystem oraz tester ustawienia świateł LITE 3. Na zaproszenie władz Wydziału Mechanicznego powyższej Uczelni na spotkanie przybyli Prezes MAHA Polska Sp. z o.o., Pan Peter Surray, Product Manager, Pan Łukasz Nenko oraz Doradca Handlowy MAHA Polska, Pan Karol Marcinkowski. Zorganizowano spotkanie ze studentami drugiego roku, na którym Prezes MAHA Polska, Pan P. Surray przedstawił historię i rozwój tejże firmy.  Nowe technologie w dziedzinie reflektorów i  ich pomiarów, a także przyszłość zawodu diagnosty przybliżyli słuchaczom Panowie Łukasz Nenko i Karol Marcinkowski. 
Składamy podziękowania gospodarzom i organizatorom naszej wizyty, a w szczególności Panom prof. dr. hab. inż. Sławomirowi Luftowi, dr. hab. Aleksandrowi Lotko, prof. UTH oraz Panu dr. inż. Robertowi Gielniewskiemu za możliwość odwiedzenia Uczelni oraz serdeczne przyjęcie, a przede wszystkim za zaufanie okazane naszej firmie.

Od lewej: dr hab. Aleksander Lotko;  Karol Marcinkowski - Doradca Techniczny MAHA Polska; Łukasz Nenko - Product Manager MAHA Polska; Peter Surray - Prezes MAHA Polska Sp. z o.o. ; prof. dr hab. inż. Sławomir Luft