Z radością pragniemy poinformować o podpisaniu między firmami DEKRA Polska Sp. z o.o. i MAHA Polska Sp. z o.o. umowy o strategicznej kooperacji obu firm w zakresie profesjonalnej obsługi stacji kontroli pojazdów. Pierwsze projekty są już w fazie przygotowań. Prezes Zarządu MAHA Polska, Pan Peter Surray i Wiceprezes Zarządu firmy DEKRA, Pan Mariusz Mankiewicz podkreślają, że współpraca obu firm ma miejsce już od lat na różnych rynkach europejskich. Podpisanie naszej umowy umacnia kontakty miedzy obiema firmami na rynku polskim.

Zacieśnienie współpracy na tutejszym rynku wnosi nowy potencjał do obu firm i bez wątpienia budzi nadzieję na prestiżowe projekty w przyszłości.