Stacje Kontroli Pojazdów 2016

Ogólnopolska Konferencja Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP), odbywająca się w Zakopanem w dniach 18-20 maja pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dobiegła końca. Tematem przewodnim spotkań merytorycznych była kwestia konieczności dostosowania polskiego systemu badań technicznych do wymogów unijnych – Dyrektywa„45”.

MAHA Polska Sp. z o.o.  została nagrodzona za współpracę oraz wspieranie PISKP w organizacji Konferencji. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie oraz liczymy na dalsze lata owocnej współpracy.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Bajor Maha Polska, Przewodnicząca Rady PISKP Jolanta Źródłowska, Peter Surray Prezes Zarządu Maha Polska oraz Prezes Zarządu PISKP Leszek Turek